แผนงบลงทุน

แผนความต้องการงบลงทุนหน่วยงาน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
แผนความต้องการงบลงทุนหน่วยงาน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

26 ก.พ. 2563 0 335

แผนความต้องการงบลงทุนหน่วยงาน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 – 2566 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ ศ 2564

รายการแผนความต้องการงบลงทุน ภาพรวมทุกหน่วยงาน-แบบสรุปความต้องการงบลงทุน (คร.-กส.1)-(แผนระยะ 63-66) ทบทวน 2564
รายการแผนความต้องการงบลงทุน ภาพรวมทุกหน่วยงาน-แบบสรุปความต้องการงบลงทุน (คร.-กส.1)-(แผนระยะ 63-66) ทบทวน 2564

10 ม.ค. 2563 0 582

รายการแผนความต้องการงบลงทุน ภาพรวมทุกหน่วยงาน แบบสรุปความต้องการงบลงทุน คร กส 1 แผนระยะ 63 66 ทบทวน 2564

แผนความต้องการงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ระยะ 5 ปี เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566
แผนความต้องการงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ระยะ 5 ปี เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566

14 ก.พ. 2562 0 660

แผนความต้องการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปี เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 – 2566

แผนงบลงทุน (ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
แผนงบลงทุน (ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

16 ต.ค. 2560 0 440

แผนงบลงทุน ครุภัณฑและสิ่งกอสราง ของหนวยงาน คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ ศ 2561 2564

1
^