มรพส. เดินหน้าเสริมความรู้ก้าวสู่GreenOffice

สำนักงานอธิการบดี มรพส. ประชุมเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่GreenOffice ได้รับเกียรติจาก ทีมงาน PEA กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
^