วาระการประชุม

กบม. ครั้งที่ 106(8-2557)
กบม. ครั้งที่ 106(8-2557)

10 ก.ย. 2559 0 634

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 106 8 2557 วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13 30 น ณ ห้องประชุมสภา

1
^