รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลเอมอร กมลวรเดช

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์055267118

ที่อยู่อีเมล์aim_on1969@hotmail.com

^