รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวโกสุมภ์ ทิมวัฒนา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์9253

ที่อยู่อีเมล์kosoomtim2513@hotmail.com

^